Newag

Newag SA
Wyspiań­skiego 3
33-300 Nowy Sącz
https://www.newag.pl/
firma polska
pojazdy szynowe

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce, z tradycjami sięgającymi 1876 r., NEWAG S.A. ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w  pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kolejowego. Jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Firma z polskim kapitałem.

Kategorie