Mo-Bruk

Mo-Bruk S
Niecew 68
33-322 Korzenna
https://mobruk.pl/
firma polska
Ochrona środowiska

Mo-BRUK, dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu, pozostaje liderem branży przetwarzania odpadów przemysłowych w Polsce. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

Kategorie