19.06.2021

Raport: jak wykorzystać kryzys i dołączyć do najzamożniejszych?

„Jak wykorzystać kryzys i dołączyć do grona najzamożniejszych krajów na świecie” – taki tytuł nosi najnowszy, tegoroczny raport Fundacji Pomyśl o Przyszłości. „Wywołany pandemią koronawirusa kryzys ekonomiczny z pewnością bardzo zmieni światową gospodarkę” – czytamy w raporcie. „Bank Światowy ostrzegał już w połowie zeszłego roku, że pandemia może doprowadzić do największego kryzysu gospodarczego od 1870 roku. Jego skutkiem będzie gwałtowny wzrost poziomu ubóstwa na całym świecie”.

Dalej jest coraz ciekawiej: „Wiele wskazuje na to, że ze skutkami obecnego kryzysu gospodarczego mogą lepiej poradzić sobie i mniej je odczuć państwa bogatsze od Polski. Między innymi dlatego, że mogą one przeznaczyć dużo wyższe niż nasz kraj kwoty na wyciągnięcie swojej gospodarki z kryzysu, na wsparcie swoich firm, które i bez tego są znacznie większe i dzięki temu silniejsze finansowo od polskich przedsiębiorstw. W czerwcu zeszłego roku agencja ratingowa Fitch przedstawiła swoje opracowanie porównujące pakiety antykryzysowe 20 najważniejszych gospodarek świata, w tym Polski. Jako miarę porównawczą przyjęto zestawienie wartości owych pakietów z PKB tych krajów. W tym porównaniu Polska wypadła dużo gorzej niż Niemcy, Francja, Wielka Brytania,
Japonia czy nawet Włochy…”

Zachęcamy Was do przeczytania całego tego raportu:

https://www.pomysloprzyszlosci.org/att/Raport_Jak-wykorzystac-kryzys_21-02-23.pdf