29.06.2021

Projekt Zamożna Polska – sprawdź swoją wiedzę ekonomiczną

Portal Zamoznapolska.pl to część projektu o nazwie „Zamożna Polska”, realizowanego przez Fundację Pomyśl o Przyszłości i współfinansowanego z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – PROO. Celem tego projektu jest upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej w naszym społeczeństwie. Wiedzy o tym, jak funkcjonuje gospodarka i rynek, od czego zależy poziom zarobków i życia w danym kraju, poziom jego zamożności i tempo jego wzrostu gospodarczego. Chcemy tę wiedzę przekazać jak największej liczbie osób i to jest główne zadanie, jakie stawiamy sobie, realizując projekt „Zamożna Polska”.

IDEA

W naszym kraju zarobki nadal są kilkakrotnie niższe niż w bogatych krajach zachodnich, tam jest też w dalszym ciągu dużo wyższy niż u nas poziom życia. I niestety, różnica w wysokości zarobków i poziomie życia między Polską a tymi krajami od 10 lat prawie się nie zmniejsza.

Dlaczego tak jest? Jak możemy to zmienić? Przekazanie Wam odpowiedzi na te pytania, dotarcie z tymi odpowiedziami do jak największej liczby osób, to główna idea naszego projektu. Bo im więcej Polaków będzie miało tę wiedzę, tym bardziej realne będzie to, że Polska w końcu doścignie bogate kraje zachodnie – pod względem poziomu zamożności, życia i zarobków.

DLA KOGO?

Portal Zamoznapolska.pl, jak i cały nasz projekt, jest adresowany do wszystkich mieszkańców naszego kraju oraz do Polaków mieszkających za granicą. Chcemy dotrzeć z zawartą w nim wiedzą przede wszystkim do młodzieży, także za pośrednictwem nauczycieli, których rola i praca są nie do przecenienia. Do młodzieży, bo to od niej najbardziej zależy, jaka będzie Polska przyszłości. Zaś młodzi ludzie to ludzie poszukujący, stawiający ważne pytania, nie tylko o sens życia, ale i np. o to, czy wiązać swoją przyszłość z Polską czy nie, czy jednak wybrać emigrację. Młodzi ludzie są też na ogół najbardziej krytyczni, ale i najbardziej otwarci – na nowe idee, pomysły, na poszerzanie swojej wiedzy o otaczającym świecie. Są mniej skostniali w swych poglądach i nastawieniu, mniej przywiązani do myślowych schematów i stereotypów, do rozpowszechnionych, co nie znaczy zawsze słusznych opinii, które niejednokrotnie nie pozwalają nam zmienić tego, co zmienić powinniśmy.

O NAS

Projekt Zamożna Polska to przedsięwzięcie Fundacji Pomyśl o Przyszłości (pomysloprzyszlosci.org), współfinansowane z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – PROO.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości została założona w 2010 r. Fundatorami Fundacji są polskie firmy, które osiągnęły sukces za granicą lub w konkurowaniu z zagranicznymi koncernami. Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju, głównie poprzez budowanie kapitału społecznego w Polsce, jak i wśród Polaków za granicą. Jedną z pierwszych jej inicjatyw było opracowanie, opublikowanie i ciągła dystrybucja raportu pt. „Wspólnie budujmy naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej?” W raporcie przedstawiono potencjalne rezerwy rozwoju gospodarczego naszego kraju. Przytoczone, w 21 powodach, treści nie są tylko diagnozą aktualnej kondycji polskiej gospodarki, ale również odpowiadają na pytanie – co zrobić, aby Polska i każdy jej mieszkaniec byli zamożniejsi. Na to pytanie odpowiada też, choć w nieco odmienny sposób, inny raport Fundacji, pt. „Polska globalnie. Jak wyjść z pułapki średniego rozwoju?” Fundacja stworzyła także serwis Polskiemarki.info, którego częścią jest katalog polskich (mających polskich właścicieli) firm i marek.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości