27.05.2021

Czy polskie firmy są szykanowane we Francji?

Na to pytanie, w wywiadzie z portalem Wnp.pl, odpowiedział Marek Benio, wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, zajmującego się m.in. warunkami, w jakich działają polskie firmy usługowe w innych krajach unijnych.

Według niego osią sporu między polskimi usługodawcami a francuską administracją jest coś, co niektórzy francuscy politycy nazywają dumpingiem socjalnym. To znaczy uważają, że w Polsce na firmy nałożone są dużo mniejsze obciążenia – w formie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne – niż we Francji. I dlatego francuscy urzędnicy traktują nasz kraj jako raj podatkowy (choć te obciążenia są dużo niższe – niż we Francji – w niemal wszystkich krajach UE).

Efekt jest taki, że francuska administracja wykorzystuje tamtejsze przepisy, by przymuszać polskich usługodawców do zakładania firmy czy jej oddziału we Francji. Nawet jeśli nie prowadzą oni tam swojej działalności na stałe. Tamtejsza inspekcja pracy nęka kontrolami francuskie firmy, które zlecają wykonanie jakichś usług, np. transportowych, przedsiębiorstwom z naszej części Europy, w tym z Polski. Przekonując je, że ich środkowoeuropejski kontrahent popełnia przestępstwo tzw. ukrytego zatrudnienia (to znaczy, że zatrudnia we Francji pracowników na stałe, ale udaje, że tego nie robi, że nie prowadzi tam na stałe swej działalności, nie rejestrując firmy w tym kraju). I jeśli one to tolerują, to są współodpowiedzialne za to rzekome przestępstwo.
Kończy się to na ogół tym, że francuskie firmy, bojąc się odpowiedzialności karnej, rezygnują z dalszej współpracy z kontrahentem z środkowo-wschodniej Europy.

Zdaniem Marka Benio polskie firmy traktowane w ten sposób we Francji powinny naciskać na Komisję Europejską, by ta złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Francji – za naruszenie traktatu UE.

– Największym problemem jest próba zdefiniowania tego, gdzie jest granica między czasowym wykonywaniem usługi na terenie Francji a prowadzeniem tam trwałej działalności – wyjaśniał w wywiadzie dla Wnp.pl Marek Benio, reprezentujący Europejski Instytut Mobilności Pracy. Jego zdaniem ani przepisy francuskie ani unijne nie wyznaczają wyraźnie tej granicy. To zaś daje możliwość francuskim kontrolerom, by traktować polskich usługodawców tak, jakby prowadzili tam stałą działalność. I zmuszać ich do założenia firmy we Francji przedsiębiorstwa.

Marek Benio namawia polskie firmy, które spotykają się z takim postępowaniem francuskiej administracji, by składały na to skargi do władz UE, np. do Parlamentu Europejskiego. Bo tylko wtedy będzie realna szansa na to, że Komisja Europejska potraktuje ten problem poważnie.

Na podstawie: wnp.pl
Więcej: https://www.wnp.pl/logistyka/francja-traktuje-polske-jak-raj-podatkowy,470145.html