9.11.2021

Które kraje w Europie najbogatsze, a które najbiedniejsze? Jak wypada Polska?

Firma badawcza GfK obliczyła średnią siłę nabywczą na jednego mieszkańca w 42 krajach Europy. Siła nabywcza na mieszkańca to w uproszczeniu przeciętny dochód przypadający na jedną osobę w danym kraju (bez uwzględnienia podatków i darowizn, ale wziąwszy pod uwagę także emerytury i renty). Jak w tym zestawieniu wypada Polska? Oto wyniki:

Średnia siła nabywcza w przeliczeniu na mieszkańca w euro w 2021 r.:

Średnia dla wszystkich badanych krajów: 15,1 tys. euro

  1. Liechtenstein – 64,6 tys.
  2. Szwajcaria – 40,7 tys.
  3. Luksemburg – 35,1 tys.
  4. Islandia – 29,5 tys.
  5. Norwegia – 29,3 tys.
  6. Dania – 27,6 tys.
  7. Austria – 24,2 tys.
  8. Niemcy – 23,6 tys.
  9. Szwecja – 23,56 tys.
  10. Wielka Brytania – 23,4 tys.

Miejsce 14: Holandia – 21,5 tys.

Miejsce 15:  Francja – 20,7 tys.

Miejsce 16: Włochy – 17,2 tys.

Miejsce 17: Hiszpania – 14,7 tys.

Miejsce 24: Czechy – 10,7 tys.

Miejsce 28: Polska – 8,3 tys. (55,1 proc. średniej europejskiej)

Miejsce 30: Węgry – 7,6 tys.

Miejsce 31: Rumunia – 7,5 tys.

Miejsce 42: Ukraina – 1,9 tys. (13 proc. średniej europejskiej).

Na końcu listy obok Ukrainy jest Mołdawia i Kosowo.

Więcej: https://www.gfk.com/pl/prasa/purchasing-power-2021