14.10.2021

Hossa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

JSW, produkująca głównie węgiel koksowy, ale także energetyczny, cieszy się dziś takim popytem na swoje produkty, że nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na nie – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

– Na dzisiaj mamy taką sytuację, że każdy węgiel jest dobrem rzadkim, poszukiwanym i mamy zapytania nie tylko z kraju, ale i zagranicy o węgiel koksowy i energetyczny, których nie jesteśmy w stanie na dzisiaj pokryć – powiedział cytowany przez PAP wiceprezes JSW ds. finansowych Robert Ostrowski.

Do tego dochodzi bardzo duży wzrost cen węgla koksowego (służącego do produkcji koksu, który z kolei jest jednym z podstawowych surowców do produkcji stali) i energetycznego na rynkach międzynarodowych. To zaś oznacza, że Jastrzębska Spółka Węglowa, jako jedyny w UE duży producent węgla koksowego (droższego od węgla energetycznego),  notuje obecnie bardzo dobre wyniki finansowe.

Roczne wydobycie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to 14-15 mln ton, z czego 11 mln t to węgiel koksowy, którego udział w wydobyciu JSW ma w najbliższych latach wzrosnąć do 85 proc.  Spółka wydobywa również węgiel energetyczny, bo towarzyszy on złożom węgla koksowego.

– Nie możemy wybierać z naszych pokładów wyłącznie węgla koksowego; węgiel energetyczny jest w zasięgu, a przy kosztach stałych, które są dość wysokie, każda tona węgla wydobyta jest wartością dodaną – powiedział wiceprezes JSW. Poza tym, jak dodał, w Polsce węgiel energetyczny wciąż jest bardzo potrzebny, głównie w związku z tym, że 70 proc. produkcji energii elektrycznej w naszym kraju przypada na elektrownie węglowe.

Węgiel koksowy wydobywany przez JSW w części trafia do jej własnych koksowni (dzięki nim jastrzębska grupa jest też dużym producentem koksu, którego wytwarza ponad 3 mln ton rocznie), a w części do zewnętrznych odbiorców.

Węgiel koksowy jest wpisany na unijną listę surowców krytycznych (jako surowiec niezbędny do produkcji stali), ale obecnie w całej UE tylko w Polsce wydobywa się go na większą skalę.

Na podstawie: PAP