8.06.2021

Będzie VAT na przesyłki z Chin

Drobne towary przysyłane do UE z Azji, które do tej pory nie zawierały podatku VAT, od 1 lipca br. będą opodatkowane VAT-em – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Paweł Selera z Ministerstwa Finansów. Dzięki temu zlikwidowana zostanie nierówna konkurencja, polegająca na tym, że przy sprzedaży wysyłkowej towary z Chin (sprzedawane np. przez AliExpress) i innych krajów azjatyckich nie były opodatkowane VAT. To zaś sprawiało, że mogły być dużo tańsze niż ich odpowiedniki z krajów UE, w których przypadku VAT jest naliczany.

Ta zmiana to część tzw. pakietu e-commerce, wprowadzającego istotne zmiany dla przedsiębiorców, których skutkiem będą też zmiany dla konsumentów. Jest to też jedna z najważniejszych implementacji unijnych przepisów o VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
– Z jednej strony nastąpi uszczelnienie systemu, zwłaszcza w przypadku drobnych przesyłek z Dalekiego Wschodu (do wartości 150 euro), z drugiej – wprowadzane są ułatwienia w rozliczeniu VAT. Importowane z Azji drobne towary, które do tej pory nie zawierały podatku VAT, od 1 lipca br. będą opodatkowane – powiedział PAP Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.

Celem tych zmian jest przede wszystkim uszczelnienie poboru podatku VAT od przesyłek o małej wartości, które trafiają do Unii z Dalekiego Wschodu. Ponieważ większość z państw członkowskich zwalnia z VAT import przesyłek do 22 euro, tracą kraje, które tego nie robią, w tym Polska. Produkty przysyłane do UE bez VAT są bowiem tańsze o około 20 proc. – To zaburza konkurencję – ocenił Paweł Selera.

Dyrektor wskazał, że notoryczny jest proceder zaniżania wartości paczek, aby uniknąć VAT, sztucznego dzielenia przesyłek na części, których wartość jako całości przekracza kwotę 22 euro, bądź nieprawdziwego opisywania towarów, aby kwota ta nie została przekroczona.
Pakiet VAT e-commerce likwiduje w całej UE limit 22 euro, który uprawniał dotychczas w większości państw UE do zwolnienia z VAT. – To pierwszy krok do uszczelnienia systemu – powiedział Selera. Nowe rozwiązania dotyczą przesyłek towarów niewielkiej wartości – do 150 euro.

W ich przypadku stworzono kilka możliwości rozliczenia VAT. Po pierwsze sprzedawca będzie mógł skorzystać z tzw. importowego one stop shop (IOSS). Mimo, że miejscem dostawy towarów mogą być różne kraje UE, to wszystkich rozliczeń będzie można dokonać w jednym z nich. W takim przypadku podmiot spoza UE, np. chiński, będzie musiał ustanowić w jednym z krajów UE pośrednika, który w jego imieniu i na rzecz będzie mógł dokonywać wszystkich rozliczeń w IOSS.

Drugie rozwiązane to tzw. uregulowanie szczególne, zgodnie z którym podmiot, będący operatorem pocztowym np. Poczta Polska, dokonujący zgłoszenia przesyłki do odprawy będzie mógł dokonywać zgłoszenia miesięcznego, elektronicznego oraz odprowadzać VAT pobrany od odbiorcy przesyłki. Dotyczy to przesyłek, które nie będą rozliczane w IOSS.

– Największa część sprzedaży z Dalekiego Wschodu realizowana jest poprzez platformy sprzedażowe, interfejsy elektroniczne oferujące dystrybucję towarów w UE. To tam konsumenci unijni najczęściej zamawiają towary np. z Chin. Pakiet VAT e-commerce kładzie nacisk właśnie na ten kanał – powiedział Selera.

Tu przewidziano specyficzne rozwiązanie. W przypadku sprzedaży za pośrednictwem takich platform towarów o wartości do 150 euro wysyłanych z kraju trzeciego do konsumenta w UE, to one (platformy) będą musiały naliczyć i odprowadzić VAT, jeżeli będą korzystać z IOSS. Transakcja między podmiotem chińskim a pośrednikiem nie będzie opodatkowana w UE, natomiast VAT-owi będzie podlegać dostawa między platformą i konsumentem.

– Zakładamy, że platformy będą informować konsumentów, że warunkiem odbioru paczki będzie uiszczenie ceny wraz z podatkiem VAT – wyjaśnił rozmówca PAP.

Z obliczeń MF wynika, że dodatkowe wpływy – z tego tytułu – dla sektora finansów publicznych szacowane są na poziomie 482 mln zł w tym roku, a w kolejnych latach na poziomie ok. 1,2 mld zł. Resort zakłada, że przez 10 lat budżet uzyska dodatkowe ponad 10 mld zł.
Zmiana ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br.

Źródło: PAP