Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser plc

RB (Poland) SA Mokotów Nova ul. Wołoska 22 02-675 Warszawa

https://www.rb.com/

Firma zagraniczna

Reckitt Benckiser plc – międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją oraz promocją dóbr konsumpcyjnych, m.in. artykułów gospodarstwa domowego, leków, jak również środków higieny osobistej.