Asseco Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów

https://pl.asseco.com/

Firma polska

Marka Asseco dotyczy nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Jest to oprogramowanie tworzone na potrzeby rynku kapitałowego, bankowego, ubezpieczeniowego, zdrowotnego, telekomunikacyjnego, energetycznego i in.